Odpowiedź na interpelację ws. Raportu Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych z kontroli wdrażania PO KL na Dolnym Śląsku

Prof. Ryszard Legutko złożył interpelację skierowaną do Komisji Europejskiej ws. Raportu Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych z kontroli wdrażania PO KL na Dolnym Śląsku.

treść interpelacji

W dniu 1 czerwca 2012 r. Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) przedstawił raport z kontroli wdrażania funduszy UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Dolnym Śląsku. Według doniesień medialnych OLAF po wykazaniu nieprawidłowości zarekomendował Komisji Europejskiej zażądanie zwrotu od Polski kwoty 47 mln euro. Nieprawidłowości dotyczą roku 2008.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

– jakie działania powinien podjąć Rząd Polski i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, aby uniknąć zwrotu do budżetu UE dotacji w kwocie 47 mln euro?

– kto wg raportu Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych winny jest zaniedbań?

– jakie są główne przyczyny powstałych nieprawidłowości wskazanych w raporcie?

odpowiedź na interpelację

Odpowiedź udzielona przez komisarza László Andora w imieniu Komisji.

Ad 1. Komisja analizuje sprawozdanie przygotowane przez OLAF, aby na podstawie zawartych w nim ustaleń podjąć decyzję w sprawie stosownych finansowych działań następczych. Ponadto Komisja zaleciła już władzom Polski, by przeanalizowały ustalenia OLAF i podjęły działania następcze, w tym poprzez dodatkowe działania audytowe oraz środki naprawcze dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości.

Ad 2. i 3. Informacje uzyskane w toku prowadzonego przez OLAF dochodzenia zewnętrznego nie mogą być przekazywane osobom innym niż te, których funkcje w instytucjach UE lub państw członkowskich wymagają ich znajomości.

Z należytym poszanowaniem ochrony poufności działań prowadzonych przez OLAF, można stwierdzić, że głównymi możliwymi przyczynami stwierdzonych nieprawidłowości są uchybienia w systemie wyboru operacji, które zostały już stwierdzone w poprzednich audytach Komisji i były już przedmiotem korekt finansowych ze strony władz Polski, a także niedociągnięcia w systemie kontroli.

Artykuł 8 rozporządzenia (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!