Odpowiedź na interpelację ws. modernizacji połączeń kolejowych na terenach przygranicznych

Prof. Ryszard Legutko złożył interpelację skierowaną do Komisji Europejskiej ws. modernizacji połączeń kolejowych na terenach przygranicznych

treść interpelacji

Jednym z priorytetów polityki władz Unii Europejskiej jest stworzenie spójnej polityki transportowej. W związku z powyższym władze UE od wielu lat przeznaczają znaczne środki finansowe w ramach funduszu spójności na realizację tego celu.

Polska znacznym wysiłkiem finansowym stara się zmodernizować linie kolejowe tak, żeby uzyskać zadowalające połączenie z Europą Zachodnią. W tym celu m.in. zmodernizowano po stronie polskiej linie kolejowe na odcinkach: od Warszawy do granicy niemieckiej; od Wrocławia do granicy w miejscowości Zgorzelec, oraz od Wrocławia do granicy w kierunku Berlina. Niestety po stronie niemieckiej modernizacja linii kolejowych nie następuje. Taka sytuacja prowadzi do odcięcia Polski od systemu komunikacji kolejowej w Europie. Należy zaznaczyć, że wspomniane linie kolejowe są również częścią korytarzy paneuropejskich m.in. E 30.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

– czy Komisja podejmie działania, których celem będzie zmobilizowanie strony niemieckiej do przyspieszenia modernizacji linii kolejowych, które są niezbędne do stworzenia spójnego systemu komunikacji kolejowej w Unii Europejskiej?

odpowiedź na intepelację

Odpowiedź udzielona przez wiceprzewodniczącego Siima Kallasa.

Dnia 19 października 2011 r. Komisja przyjęła wnioski dotyczące nowych wytycznych dla transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) i dla instrumentu „Łącząc Europę”. Wniosek dotyczący wytycznych dla TEN-T ma na celu stworzenie i budowę kompletnej i zintegrowanej sieci, obejmującej wszystkie państwa członkowskie i regiony, poprzez wdrożenie dwupoziomowej struktury, na którą składać się mają: sieć bazowa (ma zostać ukończona do 2030 r.) oraz sieć kompleksowa (ma zostać ukończona do 2050 r.).

Zgodnie z wnioskiem dotyczącym wytycznych dla TEN-T w skład sieci bazowej TEN-T wchodzą linie kolejowe na trasach Warszawa-Frankfurt nad Odrą-Berlin, Wrocław-Zgorzelec-Magdeburg oraz Wrocław-Zgorzelec-Drezno.

Linia Warszawa-Frankfurt nad Odrą stanowi część sieci bazowej dla transportu towarowego i pasażerskiego; jest ona zelektryfikowana i została sklasyfikowana jako „linia konwencjonalna przewidziana do modernizacji w celu dostosowania do dużych prędkości”.

Linia Wrocław-Zgorzelec-Magdeburg stanowi część sieci bazowej dla transportu towarowego; jest ona częściowo niezelektryfikowana (odcinek od polskiej granicy do Hoyerswerdy), częściowo zelektryfikowana (odcinek Hoyerswerda-Magdeburg) i została sklasyfikowana jako „linia konwencjonalna ukończona”.

Linia Wrocław-Zgorzelec-Drezno stanowi część sieci bazowej dla transportu pasażerskiego; jest ona niezelektryfikowana i została sklasyfikowana jako „linia konwencjonalna ukończona”.

Zgodnie z wnioskiem Komisji sieć bazowa ma zostać ukończona i być w pełni zgodna ze stosownymi przepisami do 2030 r. Spełnienie wymagań odpowiednich przepisów obejmuje pełną elektryfikację linii kolejowych. W związku z tym główne międzygraniczne połączenia kolejowe między Polską i Niemcami muszą zostać ukończone do 2030 r.

Ponadto Komisja zaproponowała ustanowienie korytarzy sieci bazowej, które mają zapewnić koordynację procesu planowania inwestycji transgranicznych. Jeden z proponowanych korytarzy biec będzie z Warszawy do Berlina i dalej.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!