Odpowiedź na interpelację ws. dyrektywy dot. zaostrzenia przepisów dotyczących spalin ze statków na Bałtyku

Prof. Ryszard Legutko złożył interpelację skierowaną do Komisji Europejskiej ws. dyrektywy dot. zaostrzenia przepisów dotyczących spalin ze statków na Bałtyku.

                                                         treść interpelacji

Od 1 stycznia 2015 roku zacznie obowiązywać unijna dyrektywa ograniczająca zawartość siarki w paliwie żeglugowym spalanym na Morzu Bałtyckim oraz Morzu Północnym. W dyrektywie nie przewiduje się zaostrzenia norm dla Morza Śródziemnego. Nowa regulacja w ocenie ekspertów znacznie podwyższy koszty funkcjonowania żeglugi na akwenach północnych, co między innymi zaburzy konkurencję z armatorami rosyjskimi.

W związku z powyższym:

–   Czy Komisja nie widzi problemu w regulacji, która w sposób oczywisty zakłóca konkurencję wewnątrz Unii Europejskiej pomiędzy armatorami z północnej i południowej Europy?

–   Jak Komisja zamierza chronić armatorów z Morza Bałtyckiego i Północnego przed nierówną konkurencją armatorów rosyjskich, które kosztowne regulacje nie dotyczą?

                                                            odpowiedź na interpelację 

Wniosek Komisji dotyczący zmiany dyrektywy 1999/32/WE w odniesieniu do zawartości siarki w paliwach żeglugowych jest wynikiem zobowiązania, jakie większość państw członkowskich UE podjęła w 2008 r. poprzez wyrażenie zgody na załącznik VI do konwencji MARPOL Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).

Bardziej rygorystyczne limity zawartości siarki w paliwach żeglugowych mają zastosowanie do wszystkich statków pływających na europejskich obszarach kontroli emisji tlenku siarki (SECA), takich jak Morze Bałtyckie. Transpozycja przepisów załącznika VI do konwencji MARPOL do prawodawstwa UE zagwarantuje rygorystyczne i jednakowe egzekwowanie przepisów, prowadząc do powstania równych warunków dla statków pływających na obszarach SECA i na pozostałych obszarach morskich UE. Komisja nie sądzi, że różne standardy paliwowe spowodują zakłócenie konkurencji między statkami pływającymi na obszarach SECA (np. prom między Polską a Szwecją) a tymi pływającymi poza obszarami SECA (np. prom między Włochami a Grecją).

Federacja Rosyjska ratyfikowała załącznik VI do konwencji MARPOL. Dokument ratyfikacyjny został złożony dnia 8 kwietnia 2011 r. w IMO i wszedł w życie dnia 8 lipca 2011 r. W wyniku tego zobowiązania międzynarodowego przepisy załącznika VI do konwencji MARPOL będą stosowane i egzekwowane przez wszystkie państwa nadbrzeżne Morza Bałtyckiego.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!