Odpowiedź na interpelację w sprawie niedemokratycznych wyborów prezydenckich na Białorusi

Prof. Ryszard Legutko złożył w dniu 18 stycznia 2011 r. interpelację skierowaną do Komisji Europejskiej w sprawie niedemokratycznych wyborów prezydenckich na Białorusi. Odpowiedzi udzielił komisarz Štefan Füle. Poniżej treść interpelacji oraz odpowiedzi (proszę kliknąć w tytuł aktualności).

Treść interpelacji
W dniu 19 grudnia 2010 r. na Białorusi odbyły się wybory prezydenckie.  W ocenie obserwatorów OBWE wybory nie odpowiadały standardom demokratycznym. Wskazywano przede wszystkim na odbywające się poza procesem kontroli liczenie głosów oraz na brak zabezpieczenia procedury przedterminowego oddawania głosów. Po zamknięciu lokali wyborczych doszło do manifestacji i ostrej reakcji milicji, w wyniku której zatrzymano prawie 640 osób, w tym przywódców opozycji demokratycznej. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania: 
– Jakie działania zamierza podjąć Komisja Europejska, aby skłonić Białoruś do przestrzegania standardów demokracji?

– W jaki sposób Komisja Europejska zamierza powstrzymać represje władz białoruskich wobec opozycji demokratycznej?

Odpowiedź udzielona przez komisarza Štefana Füle w imieniu Komisji 
Unia Europejska potępiła wydarzenia, jakie miały miejsce po wyborach prezydenckich na Białorusi w grudniu 2010 r. i będący ich wynikiem atak na społeczeństwo obywatelskie na Białorusi. UE wezwała do natychmiastowego uwolnienia kandydatów na prezydenta i demonstrantów, których aresztowano. UE potępiła także zdecydowanie przemoc, a w szczególności nieproporcjonalne 
użycie siły wobec kandydatów na prezydenta, działaczy politycznych, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i dziennikarzy

Dotychczasowe wnioski UE o możliwość kontaktu z więźniami rozpatrywano jak dotąd negatywnie. W dniu 12 stycznia 2011 r. wysoka przedstawiciel i wiceprzewodnicząca Komisji Catherine Ashton i komisarz Štefan Füle spotkali się w Brukseli z czołowymi przedstawicielami białoruskiej opozycji i społeczeństwa obywatelskiego. UE pragnie wzmocnić dialog ze społeczeństwem obywatelskim i obywatelami oraz zwiększyć wsparcie na ich rzecz poprzez bezpośrednią pomoc dla organizacji pozarządowych, mediów i studentów oraz podjęcie intensywniejszych działań w celu zwiększenia mobilności białoruskich obywateli pragnących podróżować do UE.

Ogólniej rzecz biorąc, UE zmienia swoje podejście do Białorusi. Rada do Spraw Zagranicznych na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 

2011 r. potępiła przemoc i wezwała do niezwłocznego i bezwarunkowego zwolnienia wszystkich osób zatrzymanych ze względów politycznych oraz do zaprzestania prześladowań społeczeństwa obywatelskiego. Zdecydowała także o ponownym nałożeniu i przedłużeniu obowiązywania sankcji przeciwko osobom odpowiedzialnym za sfałszowane wyniki wyborów i będącą ich wynikiem przemoc. Jednocześnie Europejska Służba Działań Zewnętrznych i Komisja pracują nad sformułowaniem właściwej reakcji UE w celu wsparcia społeczeństwa obywatelskiego i zacieśnienia stosunków z ludnością.

Na konferencji darczyńców w Warszawie, w dniu 2 lutego 2011 r. Komisja oznajmiła, że uruchomi znaczne środki pomocy UE na wsparcie ofiar represji oraz społeczeństwa obywatelskiego, wymiany studentów i wsparcie niezależnych mediów: będzie to kwota 17 mln EUR w ciągu najbliższych trzech lat, co oznacza czterokrotny wzrost pomocy na rzecz białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!