Odpowiedź na interpelację w sprawie mniejszości polskiej w Republice Federalnej Niemiec

Prof. Ryszard Legutko złożył interpelację skierowaną do Komisji Europejskiej w sprawie mniejszości polskiej w Republice Federalnej Niemiec. Odpowiedzi udzieliła komisarz Viviane Reding. Poniżej treść interpelacji oraz odpowiedzi (proszę kliknąć w tytuł aktualności).

Treść interpelacji

Komitet Doradczy Rady Europy po przeanalizowaniu sytuacji mniejszości narodowych w Niemczech w raporcie z końca 2010 r. stwierdził, że w stosunkach polsko – niemieckich w tej materii nie obowiązuje zasada symetrii oraz, że należy rozszerzyć konwencję ramową o ochronie mniejszości również na Polaków. 

Rząd federalny Niemiec został wezwany przez Komitet Doradczy Rady Europy do podjęcia dialogu z końcem 2010 roku. Niestety odpowiedź rządu niemieckiego nie podziela opinii Komitetu Doradczego i neguje istnienie polskiej mniejszości w Niemczech, choć w przeszłości Polacy mieli status mniejszości narodowej.

W związku z tym zapytuję Komisję Europejską:

– jakie jest stanowisko Komisji Europejskiej na temat opinii Komitetu Doradczego Rady Europy?

– jakie działania zamierza podjąć Komisja Europejska, aby strona niemiecka uznała Polaków za mniejszość narodową?

Odpowiedź na interpelację udzielona przez komisarz Viviane Reding

W odniesieniu do kompetencji UE w zakresie ochrony mniejszości narodowych w państwach członkowskich Komisja odsyła Szanownego Pana Posła do swojej odpowiedzi na pytanie pisemne E-1926/11. W swojej odpowiedzi Komisja wyjaśniła, że za kwestie dotyczące uznawania statusu mniejszości narodowych, ich prawa do samostanowienia oraz autonomii, czy też przepisów regulujących posługiwanie się językami regionalnymi lub językami mniejszości odpowiedzialne są państwa członkowskie.
 
Komisja jest przekonana, że państwa członkowskie korzystają ze wszystkich dostępnych instrumentów prawnych, aby zagwarantować skuteczną ochronę praw podstawowych wzgodzie z własnym porządkiem konstytucyjnym i zobowiązaniami wynikającymi z prawa międzynarodowego.

W tym kontekście Komisja pragnie przypomnieć, że UE niejest stroną Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych, która jest instrumentem prawnym Rady Europy. Dokument ten nie jest zatem częścią prawa unijnego.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!