Odpowiedź na interpelację w sprawie kalendarza komisji europejskiej

Prof. Ryszard Legutko złożył w dniu 21 grudnia 2010 r. interpelację skierowaną do Komisji Europejskiej w sprawie kalendarza komisji europejskiej. Odpowiedzi udzielił komisarz John Dalli. Poniżej treść interpelacji oraz odpowiedzi (proszę kliknąć w tytuł aktualności).

Treść interpelacji
W kalendarzu dla gimnazjalistów na rok 2011, wydanym w nakładzie 3 mln egzemplarzy, Komisja Europejska nie umieściła informacji o tym, kiedy wypada chrześcijańskie Boże Narodzenie oraz Wielkanoc. Uczniowie za to mogą dowiedzieć się kiedy wypada Święto Światła sikhów i hindusów, żydowski Nowy Rok, chiński Nowy Rok oraz Halloween i walentynki.
 W związku z tym zapytuję Komisję:
 – jaki był powód nie umieszczenia Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy w kalendarzu?
 – jaki był cel wydania kalendarza, w którym pominięto te dwa Święta obchodzone przez zdecydowaną większość mieszkańców Europy i Świata (30% ludności świata jest wyznawcami chrześcijaństwa)?
Odpowiedź na interpelację udzielona przez komisarza Johna Dallego

Komisja wyraża ubolewanie w związku z pominięciem świąt chrześcijańskich w Kalendarzu Europejskim na rok 2010/2011. Komisja w żadnym wypadku nie zamierzała dyskryminować chrześcijaństwa w tej publikacji i przedsięwzięła natychmiastowe środki zaradcze w związku z tym przeoczeniem.

Komisja wyśle sprostowanie do wszystkich szkół w Unii Europejskiej, które otrzymały Kalendarz Europejski na rok 2010/2011. Sprostowanie będzie zawierało informacje o najważniejszych świętach w danym państwie członkowskim, w tym świętach religijnych. Sprostowanie zostanie także udostępnione bezpośrednio na stronie internetowej Kalendarza Europejskiego.

Kalendarz Europejski to kalendarz szkolny dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Zawiera różnorodne informacje, które mogą być interesujące i przydatne dla tej grupy wiekowej, dotyczące zagadnień takich jak podróże, odżywianie, zakupy, finanse, środowisko, zmiana klimatu, zrównoważona konsumpcja, rozwój i bezpieczeństwo. Kalendarz jest rozprowadzany na prośbę nauczycieli przed rozpoczęciem roku szkolnego, a towarzyszy mu Książka Nauczyciela. Wykonawca odpowiedzialny za wydawanie kalendarza konsultuje się z partnerami krajowymi w poszczególnych państwach członkowskich, aby dostosować go do warunków krajowych. Kalendarz obejmuje rok szkolny, a nie rok kalendarzowy. Oprócz części z tekstami posiada terminarz, który nie zawiera systematycznego wykazu świąt, ani religijnych, ani państwowych. Na stronach dotyczących poszczególnych tygodni znajdują się przypisy z informacjami, które mogą być nowe dla młodych Europejczyków. Niektóre z tych przypisów dotyczą świąt różnych religii. Właśnie w tym miejscu pominięto niestety święta chrześcijańskie.

Następne wydanie (2011/2012), które jest przygotowywane, będzie zawierało wykaz najważniejszych świąt, w tym świąt religijnych, obchodzonych w poszczególnych państwach członkowskich.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!