Minister Elżbieta Rafalska spotkała się z europosłami Klubu Polskiego

We wtorek 28 marca w Parlamencie Europejskim w Brukseli z polskimi europarlamentarzystami należącymi do różnych frakcji politycznych (tzw. Klubem Polskim) spotkała się Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Elżbieta Rafalska wraz z Sekretarzem Stanu, Stanisławem Szwedem.

Minister Rafalska omówiła sukcesy polskiego rządu w obszarze podlegającym działaniom jej resortu, obecne inicjatywy w zakresie polityki społecznej, a także wyzwania, z jakimi ministerstwo musi się zmierzyć.

Jak mówiła Rafalska, flagowy program ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej, „Rodzina 500 plus”, po roku funkcjonowania przynosi widoczne efekty – ponad 50% polskich dzieci objętych jest wsparciem, o  ponad  90% zmniejszyło się skrajne ubóstwo wśród dzieci i możemy zaobserwować dynamiczny wzrost urodzeń.

„To jest przełomowy program, który budzi ogromne zainteresowanie, również poza Europą” – mówiła Elżbieta Rafalska. Jak dodała, Polska znalazła się wśród tych krajów, gdzie 3% PKB przeznacza się właśnie na politykę prorodzinną.

Minister wyjaśniała, że obawy, które się pojawiały wraz z powstaniem programu związane  z ryzykiem złego wykorzystania środków przez beneficjentów kompletnie nie znalazły odzwierciedlenia w rzeczywistości.

„Skala zamiany pomocy finansowej na pomoc rzeczową wynosi 0,03%” – argumentowała Rafalska.

Stanisław Szwed podkreślał znaczenie trwających od kilku miesięcy prac nad nowelizacją Dyrektywy o delegowaniu pracowników w celu świadczenia usług dla bardzo wielu polskich przedsiębiorstw. Sekretarz Stanu w MRPiPS zwracał uwagę, że propozycja Komisji Europejskiej wprowadzająca ograniczenie okresu delegowania do 24 miesięcy, czy próba zmiany definicji minimalnego wynagrodzenia są dla Polski nie do przyjęcia. Podkreślił również, że do priorytetów rządu w trakcie negocjacji tego projektu należy  poprawianie sytuacji firm z sektora transportu i wyłączenie ich z tej regulacji . Szwed przypomniał, iż dzięki staraniom polskiego rządu udało się zbudować koalicję państw, która uruchomiła procedurę tzw. „żółtej kartki”, pozwalającej zatrzymać prace nad projektem KE niezgodnym z zasadą subsydiarności.

Czesław Hoc, eurodeputowany PiS i członek parlamentarnej komisji zatrudnienia i spraw społecznych (EMPL) zwrócił uwagę, że wiele jej inicjatyw, w tym także argumenty pojawiające się w kontekście zmian przepisów o delegowaniu pracowników,  uderza w kraje Europy Środkowo-Wschodniej oraz powiela niekorzystne stereotypy o pracownikach z Polski. „Możemy zaobserwować jawny protekcjonizm państw silniejszych, wobec czego musimy się integrować i podejmować wspólne działania na rzecz zwalczania widocznych nierówności” – mówił Hoc.

Ponadto europosłowie mówili o innych rządowych inicjatywach dotyczących m.in. minimalnej stawki godzinowej, waloryzacji świadczeń emerytalno – rentalnych, programu „za życiem”, czy ustawy o wieku emerytalnym.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!