List do Premiera RP Donalda Tuska

Prof. Ryszard Legutko napisał list do Premiera RP Donalda Tuska w sprawie rozporządzeń dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020.

Bruksela, Warszawa, 27 marca 2013 roku

Pan Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze!

W dniu 13 marca br. Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko negocjacyjne w sprawie rozporządzeń dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020.

W przyjętym stanowisku Parlament Europejski na pomoc dla rolników w Polsce w latach 2014-2020 zaproponował łączną kwotę 36,3 mld euro, tj. o 7,7 mld euro więcej niż Pan Premier wynegocjował dla polskich rolników na szczycie w Brukseli w lutym br.

Pragniemy podkreślić, że uzyskanie tak dobrego dla polskich rolników wyniku w Parlamencie Europejskim jest w głównej mierze wynikiem konsekwentnej, od kilku lat prowadzonej przez Prawo i Sprawiedliwość walki o pełne wyrównanie dopłat bezpośrednich dla polskich rolników. Determinacja i upór w tej sprawie miały wpływ na przychylne podejście Parlamentu Europejskiego wobec spraw polskiej wsi. Prawo i Sprawiedliwość w walce o wyrównanie dopłat bezpośrednich oraz uzyskanie możliwie największej pomocy dla polskiej wsi miało i ma konsekwentne wsparcie grupy politycznej Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, w tym zwłaszcza eurodeputowanych Brytyjskiej Partii Konserwatywnej. To grupa EKR, jako jedyna wniosła i w całości popierała poprawkę zmierzającą do pełnego wyrównania dopłat bezpośrednich.

Korzystne dla Polski stanowisko negocjacyjne Parlamentu Europejskiego stwarza szansę znaczącego zwiększenia finansowania polskiego rolnictwa w latach 2014-2020.

11 kwietnia rozpoczynają się negocjacje między Parlamentem, Komisją i Radą, w toku których należy podjąć próbę polepszenia warunków finansowych dla polskiego rolnictwa. Kwota 36,3 mld euro, zaproponowana przez Parlament Europejski, powinna być punktem odniesienia dla postawy Polski w tych negocjacjach. Powinniśmy wspólnie dążyć do tego, by ostateczny wynik negocjacji przewidywał dla Polski kwotę pomocy zbliżoną do tej, którą zaproponował Parlament.

Apelujemy zatem, do Pana Premiera, by podjął Pan intensywne działania polityczne, zmierzające do uzyskania znacząco lepszych warunków finansowania polskiego rolnictwa w latach 2014-2020 i zbliżenia tego finansowania do poziomu, na jakim określił go Parlament Europejski.

Jest to sprawa wielkiej wagi, albowiem polska wieś bardzo potrzebuje unijnej pomocy w celu zachowania jej produkcyjnego potencjału oraz jej modernizacji i rozwoju. Zwracam uwagę, że wynik prowadzonych przez Pana negocjacji budżetowych, zamykający się kwotą 28,6 mld euro, jest dla polskiej wsi bardzo zły. Od 2010 roku dzięki kwotom wynegocjowanym w obecnym wieloletnim budżecie UE przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, polscy rolnicy otrzymują unijną pomoc w wysokości ok. 5 mld euro rocznie.

Tymczasem kwoty zapisane w nowym budżecie wieloletnim, który Pan wynegocjował spowodują obniżenie finansowania polskiego rolnictwa do poziomu niewiele ponad 4 mld euro rocznie. Takie zmniejszenie rozmiarów pomocy dramatycznie osłabi polską wieś.

Zwracamy się zatem do Pana Premiera, by podjął Pan wszelkie możliwe wysiłki, zmierzające do zmiany tej sytuacji i uzyskania dla polskiego rolnictwa wyższych kwot. Szansa, która otworzył Parlament Europejski, powinna być wykorzystana.

W tych działaniach, o ile Pan je podejmie, Prawo i Sprawiedliwość udzieli Panu wszelkiej możliwej pomocy i wsparcia.

Z poważaniem,

Ryszard Legutko

Poseł do Parlamentu Europejskiego Europejskiego,

przewodniczący delegacji Prawa i sprawiedliwości w grupie politycznej EKR

Janusz Wojciechowski

Poseł do Parlamentu Europejskiego,

wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Krzysztof Jurgiel

Poseł na Sejm RP,

przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jerzy Chróścikowski

Senator RP,

przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jan Krzysztof Ardanowski

Poseł na Sejm RP,

wiceprzewodniczący komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!