List do Konferencji Przewodniczących PE w sprawie podpisów pod zdjęciami do wystawy „Prawda i Pamięć. Katastrofa smoleńska”

W oficjalnym piśmie wystosowanym do konferencji przewodniczących parlamentu europejskiego posłowie Ryszard Legutko, Ryszard Czarnecki i Tomasz Poręba zwracają się do jej członków o natychmiastowe podjęcie działań w celu uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości. 

Apelują do Prezydium, aby opracowało procedury, które doprowadzą do wyjaśnienia zasad regulujących rolę kwestorów w tym zakresie. Zmiana ta powinna zapobiec możliwości politycznej ingerencji w wystawy parlamentarne.

Według posłów Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego nie było podstaw prawnych do podważenia wystawy i w związku z tym arbitralną decyzję kwestorów należy uznać, jako nie do zaakceptowania w świetle standardów parlamentarnych.

Powyższy list został wystosowany z powodu obaw, że to co się stało, stanowiło niebezpieczny precedens wprowadzenia cenzury, naruszenia procedur i braku przejrzystości.

Posłowie PiS do PE Ryszard Legutko, Ryszard Czarnecki i Tomasz Poręba kończą: „Wszystkie fakty prowadzą nas do niepokojących wniosków, iż jesteśmy świadkami istnienia ukrytej agendy w decyzji kwestorów, spowodowanej brakiem przejrzystości oraz wzajemnego zaufania w Parlamencie. Wierzymy, że zjednoczeni musimy oprzeć się jakiejkolwiek formie naruszenia wolności słowa, zwłaszcza w naszym Parlamencie, który powinien wyznaczać standardy dla wolnej i otwartej debaty.”

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!