Legutko: Umowa handlowa miedzy UE-USA ważnym bodźcem dla obu gospodarek

Przed jutrzejszym głosowaniem posłowie do Parlamentu Europejskiego omawiali dziś z Radą i Komisją, wspólne stanowisko, określające cele i wartości, jakimi należy się kierować podczas negocjacji zeStanami Zjednoczonymi, w sprawie transatlantyckiego partnerstwa w dziedzinie handlu i inwestycji (TTIP).

Rezolucja PE potwierdza poparcie dla rozpoczęcia negocjacji, nawiązującą do dłuższej rezolucji, nad którą głosowanie ma się odbyć na październikowej sesji plenarnej. Porozumienie na linii UE-USA w sprawie TTIP będzie wymagało zgody Parlamentu.

Zdaniem Komisji, rozmowy, które mają się rozpocząć w lipcu, po ich autoryzacji przez Radę Unii Europejskiej w czerwcu, powinny doprowadzić do wszechstronnej umowy, której skutkiem, zdaniem Komisji Europejskiej, może być zwiększenie o 0,5 % rocznych wyników gospodarczych UE. Projekt rezolucji PE zakłada dalsze korzyści ekonomiczne w obszarze zamówień publicznych, transportu i usług finansowych. Zapowiadane negocjacje mają dotyczyć zniesienia ceł w wymianie produktów w sektorach pozarolniczych; otwarcia zamówień publicznych dla oferentów zagranicznych; zobowiązania się do stosowania w stosunkach wzajemnych najkorzystniejszych warunków sformułowanych w porozumieniach regionalnych z innymi państwami; zmniejszenia kosztów dostosowywania się do istniejących regulacji; wypracowania wspólnego stanowiska w zakresie własności intelektualnej, ochrony środowiska, polityki konkurencji czy polityk rynku pracy.

„Porozumienie w sprawie transatlantyckiego partnerstwa w dziedzinie handlu i inwestycji stworzy największą strefę wolnego handlu na świecie, będzie największą umową handlową, jaką kiedykolwiek negocjowano, oraz ważnym bodźcem dla obu gospodarek.” – powiedział Ryszard Legutko, wiceprzewodniczący Grupy EKR.

Tomasz Poręba, zaznaczył, że: „Transatlantyckie Partnerstwo w zakresie Handlu i Inwestycji umożliwi i ułatwi handel w obszarze Atlantyku oraz doprowadzi do utworzenia nowych miejsc pracy w państwach Unii Europejskiej oraz w Polsce. Szacuje się, że umowa między UE i USA mogłaby do 2027 r. przynieść korzyści Unii Europejskiej w postaci rocznego wzrostu PKB o 0,5 % oraz wzrost rocznych dochodów o dodatkowe 86 mld euro.”

„Handel na linii UE – USA jest istotny dla całej gospodarki światowej, ponieważ stanowi łącznie 47% globalnego produktu, oraz 1/3 światowej wymiany handlowej. Wartość codziennej wymiany handlowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a UE sięga dwóch miliardów euro. Natomiast, wzajemne inwestycje giełdowe przekroczyły wartość 2 bilionów euro.” – dodał Ryszard Czarnecki.
 

Debata: środa, 22 maja
Głosowanie: czwartek, 23 maja
Procedura: Oświadczenie Rady i Komisji, rezolucja nielegislacyjna
 
 Źródło: Biuro Prasowe EKR

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!