Konkurs IPN „Święto Narodu po długiej nocy cierpień”

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych woj. świętokrzyskiego do udziału w konkursie „Święto Narodu po długiej nocy cierpień”. Pierwsze wybory parlamentarne w niepodległej Polsce, organizowanym w związku z obchodami 100‐lecia odzyskania Niepodległości oraz przyszłoroczną rocznicą wyborów do Sejmu Ustawodawczego II Rzeczypospolitej.

Jego uczestnicy mają za zadanie wykonać pracę w jednej z trzech form – plastycznej (klasy IV – VI szkół podstawowych), filmowej lub pisemnej (klasy VII – VIII szkół podstawowych, klasa III gimnazjum, szkoły ponadpodstawowe). Oceniana będzie kreatywność, zgodność faktów historycznych, praca z materiałami historycznymi (źródła pisane, fotografie i relacje świadków). Nagrodą dla laureatów konkursu i ich nauczycieli jest zagraniczny wyjazd edukacyjny. Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać na adres: ilona.religa@ipn.gov.pl do 21 grudnia 2018 r.

O znaczeniu wyborów parlamentarnych z 1919 r. świadczą słowa Józefa Piłsudskiego, który podczas pierwszego posiedzenia Sejmu, powiedział: „Półtora wieku walk, krwawych nieraz i ofiarnych, znalazło swój tryumf w dniu dzisiejszym. Półtora wieku marzeń o wolnej Polsce czekało swego ziszczenia w obecnej chwili. Dzisiaj mamy wielkie święto narodu, święto radości po długiej ciężkiej nocy cierpień”. Pierwszy Sejm Niepodległej potwierdził suwerenność Polski, doprowadził do scalenia ziem wchodzących wcześniej w skład państw zaborczych oraz stworzył filary ustrojowe nowoczesnej demokracji. Chociaż udział ówczesnych posłów w umacnianiu polskiego państwa był ogromny, wciąż konieczne jest przywracanie pamięci o tych, którzy tworzyli wolną i niepodległą Polskę.

Organizatorem konkursu – „Święto Narodu po długiej nocy cierpień”. Pierwsze wybory parlamentarne w niepodległej Polsce – jest Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach we współpracy z posłem do Parlamentu Europejskiego prof. Ryszardem Legutko, patronat honorowy nad konkursem objął Świętokrzyski Kurator Oświaty. Celem konkursu jest popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o wybitnych przedstawicielach parlamentaryzmu II Rzeczypospolitej, ich wizji Polski oraz dokonaniach w skali lokalnej czy ogólnokrajowej, jak również kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych i podtrzymywanie tradycji narodowej oraz państwowej. Zależy nam, aby uczestniczący w konkursie uczniowie poszerzyli wiedzę na temat kształtowania się polskiego parlamentaryzmu w nowej, niepodległej już, rzeczywistości, w tym w sposób szczególny na temat postaci parlamentarzystów ze szczebla regionalnego. Równie istotnym celem jest rozbudzenie wśród uczniów chęci poznawania najnowszej historii Polski oraz formowanie umiejętności poszukiwania i analizowania  materiałów źródłowych.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!