Komunikat prasowy : Zaostrzenie przepisów dotyczących spalin ze statków na Morzu Bałtyckim

W dniu wczorajszym ukazała się w mediach informacja o przyjęciu przez Parlament Europejski szkodliwych dla Polski przepisów dotyczących ograniczenia zawartość siarki w paliwie żeglugowym spalanym na Morzu Bałtyckim oraz Morzu Północnym.

Wspomniany przepis wejdzie w życie od 1 stycznia 2015 roku. Co niepokoi w dyrektywie nie przewiduje się zaostrzenia norm dla Morza Śródziemnego. Nowa regulacja w ocenie ekspertów znacznie podwyższy koszty funkcjonowania żeglugi na akwenach północnych co zaburzy konkurencję z armatorami z południa Europy oraz armatorami rosyjskimi.

W sprawie powyższej dyrektywa została przyjęta na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w dniu 11 września 2012. Od samego początku delegacja Prawa i Sprawiedliwości w parlamencie była przeciwko przyjęciu nowych regulacji. Niestety niekorzystna dla Polski dyrektywa została przyjęta miażdżącą większością głosów. Co dodatkowo niepokoi, ten szkodliwy przepis prawa poparło wielu polskich eurodeputowanych. Poniżej przedstawiamy listę z głosowania: 

Głosujący ZA  (30 eurodeputowanych z PO ,PSL, SLD) :

Piotr Borys (PO/EPP), Arkadiusz Bratkowski (PSL/EPP), Andrzej Grzyb (PSL/EPP), Jolanta Hibner (PO/EPP), Danuta Hubner (PO/EPP), Danuta Jazłowiecka (PO/EPP), Sidonia Jędrzejewska (PO/EPP), Filip Kaczmarek (PO/EPP), Jarosław Kalinowski (PSL/EPP), Jan Kozłowski (PO/EPP), Krzysztof Lisek (PO/EPP), Elżbieta Łukacijewska (PO/EPP) Bogdan Marcinkiewicz (PO/EPP), Jan Olbrycht (PO/EPP), Jacek Protasiewicz (PO/EPP), Jacek Saryusz-Wolski (PO/EPP), Joanna Skrzydlewska (PO/EPP), Bogusław Sonik (PO/EPP), Róża Thun (PO/EPP), Rafał Trzaskowski (PO/EPP), Jarosław Wałęsa (PO/EPP), Paweł Zalewski (PO/EPP), Artur Zasada (PO/EPP), Tadeusz Zwiefka (PO/EPP),

Lidia Geringer de Oedenberg (SLD/S&D),  Adam Gierek (SLD/S&D), Wojciech Olejniczak (SLD/S&D), Joanna Senyszyn (SLD/S&D), Marek Siwiec (SLD/S&D), Janusz Zemke (SLD/S&D)

Nie głosowali: Małgorzata Handzlik (PO/EPP), Sławomir Nitras (PO/EPP), Danuta Jazłowiecka (PO/EPP)
Nieobecni: Jerzy Buzek (PO/EPP), Lena Kolarska-Bobińska (PO/EPP), Czesław Siekierski (PSL/EPP)

Głosujący PRZECIWKO (13 eurodeputowanych z PiS, PJN, SP, NZ)

Adam Bielan (Nz/ECR), Ryszard Czarnecki (PiS/ECR), Mariusz Gróbarczyk (PiS/ECR), Michał Kamiński (SP/ECR), Ryszard Legutko (PiS/ECR), Marek Migalski (PJN/ECR), Mirosław Piotrowski (PiS/ECR), Konrad Szymański (PiS/ ECR), Tadeusz Cymański (SP/EFD), Paweł Kowal (PJN/ECR), Olgierd Kurski (SP/EFD), Jacek Włosowicz (SP/EFD), Zbigniew Ziobro (SP/EFD). Tomasz Poręba – nie głosował, Janusz Wojciechowski – nie obecny.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!