Komunikat prasowy : Głosowanie Komisji Transportu PE niekorzystne dla Odry

Żegluga śródlądowa w Polsce i w Europie poniosła klęskę podczas głosowania Komisji Transportu PE nad poprawkami zgłoszonymi przez eurodeputowanych: Ryszarda Legutkę oraz Tomasz Porębę. Najbardziej bulwersujący jest fakt, że istotne dla Polski poprawki nie uzyskały zdecydowanego wsparcia ze strony polskiego rządu.

Długo oczekiwana modernizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej ma istotne znaczenie dla stabilnych stosunków wodnych w dorzeczu, wykorzystania rzek jako źródła energii odnawialnej oraz zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Modernizacja miała być również szansą  na podkreślenie znaczenia regionów nadodrzańskich w wymianie gospodarczej oraz na integrację z systemem europejskich dróg wodnych.

Brak Odry wśród priorytetowych projektów Unii Europejskiej doprowadzi do sytuacji, w której nie będzie można mówić o spójności żeglugi śródlądowej w Europie.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!