Komunikat prasowy : Czy Odra będzie rzeką żeglowną?

W dniu 02.10.2012 r. została przestawiona opinii publicznej lista projektów, które zamierza zrealizować Ministerstwo Środowiska w unijnej perspektywie finansowej w latach 2014-20. W ocenie Ministerstwa realizacja przedstawionych projektów ma dostosować Odrę do standardów rzeki żeglownej.

Jednak zapowiedziane inwestycje można jedynie traktować jako uzupełnienie do działań, które faktycznie wprowadzą Odrę do pierwszej ligi dróg wodnych w Europie i zagwarantują jej stabilne i długookresowe finansowanie bezpośrednio z pieniędzy Unii Europejskiej. Pewność taką uzyskamy, gdy znaczenie rzeki zostanie właściwe zaakcentowane w toczącym się właśnie procesie rewizji unijnej polityki transportowej.

Od dłuższego czasu poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Legutko zabiega o przyjęcie przez Parlament Europejski poprawek, które zmierzają do wpisania Odrzańskiej Drogi Wodnej do tzw. sieci bazowej transeuropejskiej sieci transportowej. W takim przypadku, przywrócenie żeglowności na rzece byłoby nie tylko priorytetem dla Polski, ale także całej UE. W tej sprawie została m.in. zorganizowana w lutym roku bieżącego specjalna konferencja z udziałem specjalistów, przedstawicieli władz krajowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych we Wrocławiu.

W wyniku tej konferencji powstała grupa wsparcia dla projektu posła Ryszarda Legutki, co skutkowało m.in. przyjęciem przez zainteresowane samorządy kilkunastu uchwał, które zostały przekazane do instytucji unijnych uczestniczących w procesie zmian zapisów w sieci bazowej TEN-T. (więcej na www.rlegutko.pl ).

Rozstrzygnięcie decyzji w sprawie przyszłości żeglugi na Odrze czeka nas już w najbliższym czasie podczas głosowań w komisjach Parlamentu Europejskiego nad poprawkami zgłoszonymi przez posła Legutkę. Głosowanie w Komisji Rozwoju Regionalnego odbędzie się w dniu 10 października 2012 r., a w Komisji Transportu w dniu 27 listopada 2012 r. Przyjęcie poprawek będzie pierwszym krokiem w kierunku przywróceniu żeglowności na Odrzańskiej Drodze Wodnej i uczynienia z tego priorytetu dla Unii Europejskiej.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!