Legutko: Dyskryminacja Polaków na rynkach pracy w Unii Europejskiej

Wiceprzewodniczący Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, Ryszard Legutko w interpelacji skierowanej do Komisji Europejskiej wyraża swoje zaniepokojenie praktykami mającymi na celu ograniczenie swobodnego przepływu i pobytu na terytorium państw członkowskich obywateli Unii oraz ich rodzin, co bezpośrednio dyskryminuje Polaków na rynku pracy w Unii Europejskiej. „Art. 45 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mówi o fundamentalnych swobodach UE, w tym swobodzie przepływu osób. Uzupełnieniem art. 45 jest dyrektywa o prawie obywateli Unii i członków oraz ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich.” – powiedział Ryszard Legutko.

W interpelacji Ryszard Legutko zwraca uwagę, że 9 września br. na wniosek holenderskiego ministerstwa pracy i polityki społecznej ma odbyć się szczyt, na którym będzie się poszukiwać rozwiązań mających na celu ograniczenie możliwości zatrudniania obywateli Unii Europejskiej pochodzących ze wschodniej części wspólnoty.

Te zinstytucjonalizowane działania realizowane w Holandii przez lewicową Partię Pracy niestety nie są odosobnione. Podobne działania, cechujące się niechęcią do obywateli Polski, są prowadzone przez Partię Pracy w Wielkiej Brytanii, o czym głośno było na Wyspach na początku sierpnia br., kiedy politycy tej partii skrytykowali brytyjskie sieci handlowe za przyjęcie do pracy 800 polskich pracowników.” – zwraca uwagę w interpelacji Poseł PiS do PE Ryszard Legutko.

W interpelacji Ryszard Legutko zwrócił się do Komisji o przedstawienie konkretnych działań, które Komisja Europejska zamierza podjąć w obronie art. 45 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który mówi o swobodnym przemieszczaniu się na terytorium Unii, w celu zapobiegania podobnym dyskryminującym praktykom w przyszłości.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!