Konferencja-Partnerstwo Wschodnie : Sukces czy porażka Unii Europejskiej

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji Partnerstwo Wschodnie – sukces czy porażka Unii Europejskiej? Odbędzie się ona pod przewodnictwem Prof. Ryszarda Legutki w Krakowie, 23 listopada 2013 r. Miejscem obrad będzie Hotel Europejski przy ulicy Lubicz 5.

Uczestnicy konferencji – eksperci z Polski, Węgier, Rumunii, Białorusi, Mołdowy i Ukrainy – poddadzą analizie dotychczasową praktykę funkcjonowania Partnerstwa Wschodniego i wskażą, co można zrobić, aby uczynić je bardziej efektywnym. Rozważą zarazem kwestie, które państwa w samej UE są największymi beneficjantami Partnerstwa w obecnym kształcie, jakie są jego zalety i wady z perspektywy krajów nim objętych, a także jakie wyzwania dla polityki wschodniej UE i poszczególnych jej członków wynikają z aktualnych trendów polityczno-ideowych w Rosji. W swych wystąpieniach potraktują także Partnerstwo Wschodnie jako studium ewolucji Unii Europejskiej. W tym kontekście rozpatrzą m.in. kwestię uwzględniania interesów poszczególnych państw członkowskich w wyznaczaniu strategii działania całej UE i jej realizacji, zagadnienie efektywności procesów decyzyjnych w Unii oraz dylematy związane z podziałem kompetencji między państwami narodowymi – członkami UE a instytucjami unijnymi.

Konferencję organizuje New Direction. The Foundation for European Reform (www.newdirectionfoundation.org) przy współpracy Ośrodka Myśli Politycznej (www.omp.org.pl). Potwierdzenia udziału w spotkaniu (biuro@omp.org.pl, tel./faks 12 632 33 62) przed 21 listopada.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!