Wyzwania

Wyzwania

Cywilizacja życia
1. Poszanowanie chrześcijańskich korzeni Europy
2. Sprzeciw wobec postulatów legalizacji aborcji, eutanazji, związków homoseksualnych

Szkolnictwo wyższe i nowe technologie
1. Lokalizacja we Wrocławiu jednego z węzłów Europejskiego Instytutu Technologii i Innowacji
2. Działania na rzecz podniesienia jakości szkolnictwa wyższego w regionie
3. Współpraca międzynarodowa ośrodków akademickich

Region
1. Wpisanie drogi S3 na listę dróg w ramach Europejskich Korytarzy Transportowych
2. Muzeum Ziem Zachodnich
3. Muzeum Kresów Wschodnich
4. Promocja turystyki
5. Wsparcie działalności kulturalnej w mniejszych ośrodkach

Środki unijne
1. Działania na rzecz promocji dobrych praktyk w procesie wdrażania funduszy europejskich
2. Starania o dodatkowe środki finansowe, które pozwolą wykorzystać potencjał dolnośląskiego przemysłu wydobywczego
3. Preferencja celów infrastrukturalnych w wykorzystaniu środków

Miejsce Polski i Polityka międzynarodowa
1. UE jako wspólnota ojczyzn
2. Wsparcie dla rozszerzenia UE o Chorwację, Ukrainę i Gruzję
3. Światopogląd, obyczaje i tradycja poza ramami integracji europejskiej