Działalność naukowa

Dyscypliny Komitetu Badań Naukowych

- nauki filozoficzne

Specjalności

- filozofia polityczna

- filozofia społeczna

- filozofia starożytna

- historia filozofii

Wykładowca :

Aktualne

- Profesor zwyczajny Uniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzny; Instytut Filozofii
- Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Nieaktualne
- Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie; Wydział Filozoficzny; Katedra Nauk Społecznych

Pełnione funkcje
- Prezes Towarzystwa Edukacyjno-Naukowego "Ośrodek Myśli Politycznej"

- Członek Polskiej Akademii Umiejętności; Wydział I Filologiczny; Komisja Filologii Klasycznej

- Członek Polskiej Akademii Nauk; Wydziały PAN; Wydział I - Nauk Społecznych; Komitet Nauk Filozoficznych

Uzyskany tytuł profesora

1998/04/15, nauki humanistyczne

Rozprawa habilitacyjna: Krytyka demokracji w filozofii politycznej Platona, 01/01/1991, Uniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzno-Historyczny,

Uzyskany stopień doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii, specjalność : filozofia,

Promotor prac doktorskich

- Bycie ku celowi: analiza i interpretacja teleologii naturalnej Arystotelesa 17/05/2007,
autor rozprawy doktorskiej Jarosław Olesiak
- Wojna jako system autopojetyczny. Współczesne wojny w perspektywie teorii systemowej Niklasa Luhmanna 16/11/2006,
autor rozprawy doktorskiej Krzysztof Matuszek
- Kościół wobec demokratycznego kapitalizmu w świetle encykliki "Centesimus Annus" 19/12/1997,
autor rozprawy doktorskiej Maciej Zięba
- Liberalne koncepcje sprawiedliwości 27/09/1996,
autor rozprawy doktorskiej Andrzej Pawelec

Recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych
- Klasyczny racjonalizm polityczny w ujęciu Leo Straussa, 14/04/2008,
autor rozprawy habilitacyjnej Ryszard Mordarski
- Podstawy monadyzmu. Studium porównawcze z metafizyki, 18/05/2006 , autor rozprawy doktorskiej Janusz Sytnik-Czetwertyński ,
- Państwo jako dzieło sztuki. Piękność i wolność w filozofii Hegla, 17/06/2004,
autor rozprawy doktorskiej Katarzyna Guczalska
- "Umierać, ale powoli!". O monarchistycznej i katolickiej kontrrewolucji w krajach romańskich 1815-2000, 19/12/2003,
autor rozprawy habilitacyjnej Jacek Bartyzel
- Wiara-rozum-osoba. Racjonalizm religijny Andrzeja Wiszowatego w traktacie "Religionalis" oraz w dyskusji z W. G. Leibnizem, 20/11/2003,
autor rozprawy doktorskiej Steffen Huber