Aktualności

Zapytanie ws. środków przekazywanych przez UE do krajów Bliskiego Wschodu

10 lutego 2017 r.

Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Ryszard Legutko złożył zapytanie skierowanie do Komisji Europejskiej ws. środków przekazywanych przez UE do krajów Bliskiego Wschodu.

 

Treść zapytania:

W związku z wątpliwościami co do pomocy finansowej Unii Europejskiej dla krajów Bliskiego Wschodu, proszę Komisję o odpowiedź na następujące pytania:

1. Z jakich programów czy funduszy UE kieruje wsparcie finansowe dla krajów takich jak Arabia Saudyjska, Libia, Syria, Irak, Iran czy Egipt? Jakiego rzędu sa to kwoty?

2. Czy instytucje unijne monitorują sposób wydatkowania środków finansowyh przekazywanych przez UE do tych państw?

3. Czy przyznawanie środków fiannsowych przez UE dla tych państw uwzględnia poszanowanie praw mniejszości religijnych przez te kraje, ze szczególnym uwzględnieniem prześladowanej mniejszości chrześcijańskiej